Scrieri


Selectie de articole proprii publicate
 1. “Valoarea ideii în muzică” în revista “Romania literară” 3 aug. 1972;
 2. “Muzica imaginară, consecintă şi potenţă” în revista “Arta” Nr.10-11 1982;
 3. “Despre naturalitatea, culturalitatea şi transculturalitatea sunetului “ în revista “ Arta “ 3/1990 pag.22-24;
 4. “Elementele arhetipale naturale în perspectiva recuperării lor de către culturalitaţile muzicale” revista “Muzica” 1/1990 pag. 45-51;
 5. “Semnele iconice sonore şi rolul tehnicilor repetitive în cadrul muzicilor ritualice sacre de factură magică” în revista “Orient” Nr.2 1991;
 6. “Dimensiunea interioara a sunetului”(I) Revista “Muzica” 3/1992 pag.67-79 si (II) 4/1992 pag.50-60;
 7. “Serialismul vienez şi consecinţele sale asupra muzicii secolului XX” în revista “Muzica” Nr.4-1997;
 8. “Enescu astăzi, în contextul noului proletcultism” – George Enescu în perspectiva contemporană – Simpozioanele internaţionale de muzicologie – 2001 Editura Institutului Cultural Român;
 9. “Postmodernismul şi influenţele lui asupra creaţiei artistice a lui Tiberiu Olah” în revista “Muzica” Nr.1/2008;
 10. „Aurel Stroe în contextul efervescenţei epocii sale” în revista „Muzica” 3/2009
 11. studiul "Toward a New Initiatic Music" în revista americană "Bananafish" 14, 2000. (pag.78 –87)San Francisco CA
 12. „Avangarda în componistica românească” în revista „Muzica” 1/2010
 13. „Diferite tipuri de polifonie” Ed. Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti 2012, colecţia Conferinţe doctorale
 14. „Cadru ritualic versus cadru spectacular” Ed. Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti 2012, colecţia Conferinţe doctorale
 15. „Locul lui Constantin Silvestri în componistica şi cultura românească” în „Paul Constantinescu şi Constantin Silvestri din perspectiva contemporaneităţii” Ed. Glissando/2013
 16. „Muzica TIMPULUI şi a LOCULUI: Ciclul „Muzica ORELOR” în revista „Muzica” 2/2014
 17. „Cultura muzicală românească în contextul celei universale, în perioada de după 1990” în „Direcţii şi tendinţe în muzica românească şi universală după 1990” Ed. Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti 2015
 18. „Istoria muzicii spectrale” Ed. Universităţii Nţionale de Muzică Bucureşti 2015, colecţia Conferinţe doctorale
 19. „Muzica Imaginară” în revista „Muzica” 3-4/2015
Cărţi
 • "Capacitaţile semantice ale muzicii" Ed. Muzicală 1983
 • capitolul "Comunicare şi recepţie muzicală" (pag. 201-236)  in cartea "Arta modernă şi problemele percepţiei estetice", Ed. Meridiane 1986
BIBLIOGRAFIE (scrieri despre)
 1. Doru Popovici: “Schimbul de mâine” – “Amfiteatru” 5/1965
 2. Radu Stan: “Avangarda” – “Amfiteatru” 1/1966
 3. Doru Popovici: “Madrigale de Octav Nemescu” – “Muzica” 5/1966
 4. Alfred Hoffman: “Cei mai tineri compozitori” – “România liberă” 6/V/1966
 5. “Structuri noi în creaţia compozitorilor noştri tineri” – “Amfiteatru” VIII/1967
 6. J V Pandelescu: “Tineri compozitori” – “Cronica” 30/III/1968
 7. Radu Stan: “Lupta cu inerţia” – “România literară” 3/VII/1969
 8. Sever Tipei: “5 compozitori despre meditaţie şi îndrazneală”- “România literară” 17 iul. 1969;
 9. “Proiecte, dorinţe, visuri” – “România literara” 23/IV/1970
 10. Ulrich Dibelius: “Die Chansen der rumanischen Musik” in “Suddeusche Zeitung”. 17/18 Oct. 1970;
 11. Iancu Dumitrescu: “Octavian Nemescu – “România literară” 23.04.1970
 12. Luminiţa Vartolomei: “Evoluţia semiografiei în muzica românească contemporană” – “Studii de muzicologie” vol.6/1970
 13. Anton Dogaru: “Seara de muzică românească la Darmstadt” – “România literară” 31/VIII/1972
 14. “Melos naţional şi universal” – “Tribuna României” nr.25/1973
 15. Radu Stan: “Zburătorii” – “România literară” 22/II/1973
 16. Costin Cazaban: “Dialog cu istoria” – “Luceafărul” 24/II/1973
 17. Radu Stan: “Compoziţii româneşti în dialog” – “România literară” 23/I/1974
 18. Luminiţa Vartolomei: “Combinaţii în cercuri” – “Teatrul” Nr.11/1975
 19. Hrisanta Petrescu: “O sistematizare posibilă a principiilor simfonismului contemporan românesc” – Studii de muzicologie vol.2 1976
 20. Georg Wilhelm Berger: “Muzica simfonică contemporană 1950-1970” vol.5 Ed. Muzicală 1977
 21. Iancu Dumitrescu: “Octav Nemescu” – “Săptămâna” 19/V/1978
 22. Costin Cazaban: “Muzica electronică” – “Luceafărul” Nr.10/1979
 23. Viorel Creţu; “Ambiental şi muzică imaginară” – “Luceafarul” 27 sept. 1980
 24. Anton Dogaru: “Cu Octavian Nemescu, despre muzica electronică” – “România literară” 7/VIII/1980
 25. Grete Tartler: “Cromoson” – “România literară” 1981
 26. Grete Tartler: “Muzica imaginară” – “Viaţa românească” sept. 1981
 27. Fred Popovici: “Octavian Nemescu-portret” – revista “Muzica” ian/1983
 28. Marin Gherasim: “Dilemele imaginii” – “Arta” 10/1983;
 29. Grete Tartler: “Melopoetica – Muzica imaginară” pag.130, 198-203 Editura Eminescu Bucuresti-1984
 30. Sorin Lerescu: “Octavian Nemescu-Capacităâile semantice ale muzicii” – “Muzica” Nr.2/1984
 31. Iancu Dumitrescu: “Octav Nemescu” – “Săptămâna” 27/IV/1984
 32. Grete Tartler: “Semiotica muzicală şi sonologia” – “România literară” 11/X/1984
 33. Fred Popovici: “Deschideri de perspective” – “Contemporanul” 11?I/1985
 34. Edgar Elian: “Octavian Nemescu, un maestru al muzicii electronice” – “Tribuna Romaniei” 15 ian. 1985;
 35. Liviu Dănceanu: “Octavian Nemescu” – “Ateneu” 6 iun. 1985;
 36. Gerald Conde: “La traversee du desert” – “Le Monde”, Paris 19/II/1985
 37. Anca Romeci: “Natură cu frescă şi Gradeatia” – “Săptămâna” 15/III/1985
 38. Viorel Creţu: “Capacităţile semantice ale muzicii” – “Luceafărul” 10/VIII/1985
 39. Michaela Roşu: “De peste hotare. Prezenţe româneşti. Distincţii” – “Muzica” Nr.9/1985
 40. Robert Cahen: “Des saxos a la video” Paris, “La Mrseillaise” 4/V/1986
 41. G. Verdier: “Concert-evenement de musique contemporaine” Paris, “Var Martin” 28/IV/1986
 42. Gheorghe Firca: “Nobili mesageri ai gândirii” – “Contemporanul” 1/IV/1988
 43. Irinel Anghel: “Trăim într-o nouă zodie a morţii şi a regenerării. De vorbă cu compozitorul Octavian Nemescu” – “Muzica Nr.2/1990
 44. Valentina Sandu Dediu: “Prezenţa unei mari absenţe” – “Tineretul liber” 3/II/1990
 45. Costin Cazaban: “Elitism et massification” – “Le monde”, Paris 10/IV/1990
 46. Catherine Buchet: “La symphonie d’un monde nouveau” – “La nouvelle republique de centre-Ouest”, Bourges 11/VI/1990
 47. Costin Cazaban: “Roumanie 1990” în “Le Monde de la Musique” No.133, mai 1990
 48. Costin Cazaban: “La Roumanie expose son avant-garde” – “Le Monde”, Paris 10/VI/1991
 49. Harry Halbreich: “Roumanie, terre du neuvieme ciel” pag.7,13,55,57,82,83,86,95 Editions Axis Mundi -1992
 50. Oltea Şerban Pârâu: “Spectacol pentru o clipa” – “Meridian” 1/X/1992
 51. Anatol Vieru: ”Cuvinte despre sunete” – “Conceptualism”, pag.138 - Editura Cartea Românească, Bucureşti-1994
 52. Despina Petecel: “Avec Octavian Nemescu, sur l’archetype dans la creation contemporaine”, rev. “Muzica”,No.2/1994, Bucuresti
 53. Virgil Ierunca: “Dimpotrivă” – pag. 27-29 – “Humanitas” 1994
 54. Fred Popovici: “Tradition und Erneuerung” – “MusikTexte” 57/58 1995
 55. Octavian Lazăr Cosma: “Refuzul premiilor pe anul 1988” pag.503 în“Universul muzicii româneşti. Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania” ,– Ed. Muzicala 1995
 56. Marie-Claire Mussat: “Trajectoires de la musique au XX-e siecle” –cap.VII 37 pag. 117 “Qu’est-ce que la musique spectrale?” si cap.X 47 pag.145 “Les compositeurs des ex-pays de l’Ést ont-ils participé au bouillonement de la création?” ed. Collection  Klicksieck-Etudes ISBN 2-252-02982 – Paris, 1995
 57. Ileana Ursu: “Orizontul sacrului în muzica românească” – “Muzica” 1/1996
 58. Loredana Baltazar: “Destinul operei deschise în contextul muzical românesc” – “Muzica” 1/1996
 59. Irinel Anghel: “Muzika rumune” pag. 29-31, 119, 210-224, 228, 234. PAS ’45 ed.asmus Tirana 1996
 60. Irinel Anghel: “O posibilă teorie a creaţiei arhetipale” – “Muzica” Nr.4-5/1996
 61. Cristina Sârbu: “Non-simfonia V-a de Octavian Nemescu” – “Viaţa medicală” 28/VI/1996
 62. Irinel Anghel: “Pregnanţe valorice” – “Azi” 26/VI/1996
 63. Liviu Danceanu: “Eseuri implosive. Viziune transculturala” – “Actualitatea muzicala” 8/1996
 64. Irinel Anghel: “Orientări, direcţii, curente ale muzicii româneşti din a doua jumătate a secolului XX” pag.4, 10, 12, 13, 30, 31, 32, 35, 44, 45, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 66, 68, 69,, 73, 82-92, 100-102, 127-129. Editura muzicală Bucureşti 1997
 65. Dan Dediu: “The Romanian Musical Experiment between 1960-1996” pag.504,507,508,509, 518,519,520 în “EXPERIMENT in Romanian Art since 1960”, Soros Center for Contemporary Art Bucuresti 1997
 66. Liviu Dănceanu: “Eseuri implozive” pag. 31, 37, 67, 123, 126. Editura Muzicală  Bucureşti 1998
 67. Corneliu Dan Georgescu: “Striving for a New Expressiveness – New Tendencies in Contemporary Romanian Music” pag. 44-45. New World Music Magazine Number 9 September 1999 P.O.BOX 102461 D.50464 Koln
 68. Doru Popovici: “Octavian Nemescu – Portret” – “Actualitatea muzicală” 2/1999
 69. Ecaterina Ardelean (Luminita Vartolomei): “Între explozie şi implozie” – “Actualitatea muzicala” 1/XI/1999
 70. Loredana Baltazar: “ În opoziţie faţă de fuga de Dumnezeu” – “Actualitatea muzicală” 15/II/2000
 71. Mihai Mitrea Celarianu: “Octavian Nemescu” – “Actualitatea muzicală” 15/IV/2000
 72. Fred Popovici: “Partage du Minuit. Variaţiuni la Cvartetul de coarde de Octav Nemescu” pag.4-12 rev Muzica 2/2000 Bucuresti
 73. Horia Surianu: “Romanian Spectral Music or Another_Expression Freed” pag. 23, “Spectral Music-History and Techniques” în “Contemporary Music Review an international journal”, Editors: Peter Nelson and Nigel Osborne, Issue Editor: Joshua Finelberg 2000 vol 19, part.2 p.v.c 2000 OPA
 74. Susanna Niedermayr/Christian Scheib: “European Meridians” new music teritories reports from changing countries. “Proud Children of Bold Parents”, “Romanian’s Music at the Beginning of the 21-st Century” pag.57 ORF 1 line_in: line_out
 75. Sorin Lerescu: “Teatru instrumental” – “Octavian Nemescu – Implozii sonore” pag.89-92, Editura Fundaţiei Romaniei de Mâine, Bucureşti 2001
 76. Luana Stan: “Interviu cu Octavian Nemescu” – “Muzica” 4/2001
 77. Laura Manolache: “Amurgul Evului Tonal” – “Recuperarea functiilor simbolice în creaţia lui Octavian Nemescu” pag.58, 93, 123, 135, 144. Editura Muzicală Bucureşti 2001
 78. Irinel Anghel: “Flash. Profil” – “Melos” 6/2001
 79. Luminita Vartolomei: “Stop cadru în sonor (II)” – “Octavian Nemescu – o artă dinamică prin excelenţă” pag.253,254 Editura Muzicală Bucureşti 2002
 80. Valentina Sandu Dediu: “Muzica românească între 1944-2000” pag. 68, 69, 90, 91, 92, 131, 195, 196, 209, 248 – Editura Muzicală Bucureţti 2002
 81. Livia Teodorescu-Ciocânea: “Timbre Versus Spectralism” pag.87în “Microtones and Micrtonalities” - Contemporary Music Review Volum 22 parts 1+2, 2003 Editor Peter Nelson/ Issue Editor Christopher Fox
 82. Liviu Dănceanu: ”Experimentul in creatia lui Octavian Nemescu” pag.155-158 şi “Muzici initiatice” pag.197, 198 în “Introducere în epistemologia muzicii” - Editura Muzicală Bucurest 2003
 83. Valentin Petculescu: “Clepsidra spartă” pag. 42, 43, 51, 71, 72, 78, 88, 90, 118, 131. Editura Muzicala Bucuresti 2003
 84. Despina Petecel Theodoru:– “Casa geometriilor! Alexandru Chira, Wanda Mihuleac, Octavian Nemescu” pag. 165-182 în “De la Mimesis la arhetip” Editura Muzicală Bucureşti 2003
 85. MarinGherasim: “A patra dimensiune” pag.265, 270 – “Paralela 45”, 2003
 86. Livia Teodorescu Ciocânea: “Timbrul muzical – Strategii de compozitie” pag 144 – Ed. muzicală 2004
 87. Iolanda Malamen: “Octav Nemescu: Scriu muzică pentru Cel de Sus şi pentru un ideal receptor universal” – “Cuvântul” Nr.8/au. 2004
 88. Dan Dediu: “Radicalizare şi Guerilă” pag 240 în “Experimentul în anii ’70” – Ed. Muzicală 2004
 89. Constantin Secară: “Sacrul în muzica românească compusă după anul 1990” – pag.82-84 “Octavian Nemescu şi ritualizarea arhetipului” – revista “Muzica”Nr.2/2005
 90. Alexandru Matei: “Percuţia între sacru şi profan în muzica secolului XX” pag 42 “Trison-Octavian Nemescu” – Ed. U.N.M.B. 2006;
 91. Doina Rotaru: “Octavian Nemescu” în revista “Contemporary Music” Nr.5/2006
 92. Viorel Cosma: “Muzicieni din România” – Lexicon Vol VII (N-O-Pip) – Editura muzicală 2006
 93. Jean Noel von der Weid: “La Musique du XX-e Siecle” – pag.255 Balkans, 2007
 94. Maia Ciobanu: “Trezirea esenţelor” – “Actualitatea muzicală” 1/2008
 95. Monica Lovinescu: “La apa Vavilonului” pag.532 – Ed. Humanitas 2008
 96. George Balint: “Meditaţie la un opus de Octavian Nemescu” – “Actualitatea muzicala” 8/2009
 97. Marin Gherasim: “Geometria magmei – Jurnal de Pictor” pag.58, 64 Ed. “Paralela 45”/2012
 98. Sorin Petrescu: “Ce se aude şi ce nu se aude” pag.16-18, 33, 43, 94, 103, 126, 165-66 Ed. “Brumar”/2014
 99. Octavian Lazăr Cosma: “Universitatea Naţională de muzică din Bucureşti la 140 de ani” vol III pag 263, 295, 328, 357, 461; vol IV pag. 416, 418, 428, 603 Ed. U.N.M.B./2014
 100. Thomas Beimel: “Suche nach dem Einklang mit dem Universum – Octavian Nemescu komponiert ein geistliches Exerzitium fur die Gegenwart” pag.55-58 “Musik Texte 141- Zeitshrift fur neue Musik”/2014

Prezente in articole din presa straina

Descarca arhiva de articole (~2.4MB)

Premii

A obtinut de mai multe ori premii ale U.C.M.R. [1980, 1982, 1987, 1990, 1993, 1997, 2010, 2013 ]

Premiul Academiei Romane(1980)

Premiul international de compozitie Aaron Copland (S.U.A.)-1970

Doua premii ale Grupului de muzica experimentala de la Bourges (Franta)-1980,1982

Prix de la Confederation Internationale de Musique Electroacoustique (C.I.M.E.)-1985

Medalia jubiliara "Tristan Tzara" (pentru contributii deosebite la emanciparea miscarii de avantgarda in arta) , -1996

Ordinul si Medalia "Meritul Cultural" in grad de Ofiter clasa I (2004)