Writings


Writings (in national and international journals):

 • "The importance of the ideas in music" - in "Romania literara" journal, Aug. 3, 1972;
 • "Imaginary music - consequences and perspectives" - in "Arts" magazine, No.10-11, 1982;
 • "On the natural, cultural and trans-cultural aspects of the sound" - in "Arts magazine, no. 3/1990, p.22-24;
 • "The natural archetype elements in the perspective of their recovering by the musical cultures" - "Muzica" journal, no. 1/1990, p.45-51;
 • "The icons in music writing and the role of the repetitive techniques in the ritualic sacred music of magic type" - in "Orient" magazine, No.2, 1991;
 • "The inner dimension of sound" part I - in "Muzica" journal, no. 3/1992, p.67-79 and part II in no. 4/1992 p.50-60
 • "Serial music school of Vienna and its consequences on 20th century music" in "Muzica" journal, no. 4-1997;
 • "Enescu now, in the context of the new proletcultism/George Enescu in contemporary perspective" - International musicology symposium 2001, paper published in the proceedings of the symposium, Editura Institutului Cultural Roman;
 • "Postmodernism and its influence on Tiberiu Olah's music" - in "Muzica" journal No.1/2008; "Towards a New Initiatic Music" in "Bananafish" magazine 14, 2000 (pag.78-87) - San Francisco CA
 • "Vanguard in the Romanian Musical Creation" – in "Muzica" journal No.1/2010
 • "Different Polyphony Types" – Ed. UNMB Ph.’s conferences/2012
 • "Ritual versus Spectacular" - Ed. UNMB Ph.’s conferences/2012
 • "Constantin Silvestri in the Romanian and Cultural Environment" in „Paul Constantinescu şi Constantin Silvestri din perspectiva contemporaneităţii" Ed. Glissando/2013
 • "Music of Time and Space: the cycle Music of the Hours" in "Muzica" journal No.2/2014
 • "Romanian Musical Culture in Universal Musical Context after 1990" in „Direcţii şi tendinţe în muzica românească şi universală după 1990" Ed. Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti 2015
 • "The History of Spectral Music" Ed. Universităţii Nţionale de Muzică Bucureşti Conferinţe doctorale colection, 2015
 • "Imaginary Music" in "Muzica" journal No.3-4/2015

Books

"The Semantic Capacities of Music", Ed. Muzicala, 1983
"Music - communication and reception" - a chapter in the book "Modern Art and problems of esthetic perception", Ed. Meridiane 1986, p. 201-236

BIBLIOGRAPHY

 1. Doru Popovici: “Schimbul de mâine” – “Amfiteatru” 5/1965
 2. Radu Stan: “Avangarda” – “Amfiteatru” 1/1966
 3. Doru Popovici: “Madrigale de Octav Nemescu” – “Muzica” 5/1966
 4. Alfred Hoffman: “Cei mai tineri compozitori” – “România liberă” 6/V/1966
 5. “Structuri noi în creaţia compozitorilor noştri tineri” – “Amfiteatru” VIII/1967
 6. J V Pandelescu: “Tineri compozitori” – “Cronica” 30/III/1968
 7. Radu Stan: “Lupta cu inerţia” – “România literară” 3/VII/1969
 8. Sever Tipei: “5 compozitori despre meditaţie şi îndrazneală”- “România literară” 17 iul. 1969;
 9. “Proiecte, dorinţe, visuri” – “România literara” 23/IV/1970
 10. Ulrich Dibelius: “Die Chansen der rumanischen Musik” in “Suddeusche Zeitung”. 17/18 Oct. 1970;
 11. Iancu Dumitrescu: “Octavian Nemescu – “România literară” 23.04.1970
 12. Luminiţa Vartolomei: “Evoluţia semiografiei în muzica românească contemporană” – “Studii de muzicologie” vol.6/1970
 13. Anton Dogaru: “Seara de muzică românească la Darmstadt” – “România literară” 31/VIII/1972
 14. “Melos naţional şi universal” – “Tribuna României” nr.25/1973
 15. Radu Stan: “Zburătorii” – “România literară” 22/II/1973
 16. Costin Cazaban: “Dialog cu istoria” – “Luceafărul” 24/II/1973
 17. Radu Stan: “Compoziţii româneşti în dialog” – “România literară” 23/I/1974
 18. Luminiţa Vartolomei: “Combinaţii în cercuri” – “Teatrul” Nr.11/1975
 19. Hrisanta Petrescu: “O sistematizare posibilă a principiilor simfonismului contemporan românesc” – Studii de muzicologie vol.2 1976
 20. Georg Wilhelm Berger: “Muzica simfonică contemporană 1950-1970” vol.5 Ed. Muzicală 1977
 21. Iancu Dumitrescu: “Octav Nemescu” – “Săptămâna” 19/V/1978
 22. Costin Cazaban: “Muzica electronică” – “Luceafărul” Nr.10/1979
 23. Viorel Creţu; “Ambiental şi muzică imaginară” – “Luceafarul” 27 sept. 1980
 24. Anton Dogaru: “Cu Octavian Nemescu, despre muzica electronică” – “România literară” 7/VIII/1980
 25. Grete Tartler: “Cromoson” – “România literară” 1981
 26. Grete Tartler: “Muzica imaginară” – “Viaţa românească” sept. 1981
 27. Fred Popovici: “Octavian Nemescu-portret” – revista “Muzica” ian/1983
 28. Marin Gherasim: “Dilemele imaginii” – “Arta” 10/1983;
 29. Grete Tartler: “Melopoetica – Muzica imaginară” pag.130, 198-203 Editura Eminescu Bucuresti-1984
 30. Sorin Lerescu: “Octavian Nemescu-Capacităâile semantice ale muzicii” – “Muzica” Nr.2/1984
 31. Iancu Dumitrescu: “Octav Nemescu” – “Săptămâna” 27/IV/1984
 32. Grete Tartler: “Semiotica muzicală şi sonologia” – “România literară” 11/X/1984
 33. Fred Popovici: “Deschideri de perspective” – “Contemporanul” 11?I/1985
 34. Edgar Elian: “Octavian Nemescu, un maestru al muzicii electronice” – “Tribuna Romaniei” 15 ian. 1985;
 35. Liviu Dănceanu: “Octavian Nemescu” – “Ateneu” 6 iun. 1985;
 36. Gerald Conde: “La traversee du desert” – “Le Monde”, Paris 19/II/1985
 37. Anca Romeci: “Natură cu frescă şi Gradeatia” – “Săptămâna” 15/III/1985
 38. Viorel Creţu: “Capacităţile semantice ale muzicii” – “Luceafărul” 10/VIII/1985
 39. Michaela Roşu: “De peste hotare. Prezenţe româneşti. Distincţii” – “Muzica” Nr.9/1985
 40. Robert Cahen: “Des saxos a la video” Paris, “La Mrseillaise” 4/V/1986
 41. G. Verdier: “Concert-evenement de musique contemporaine” Paris, “Var Martin” 28/IV/1986
 42. Gheorghe Firca: “Nobili mesageri ai gândirii” – “Contemporanul” 1/IV/1988
 43. Irinel Anghel: “Trăim într-o nouă zodie a morţii şi a regenerării. De vorbă cu compozitorul Octavian Nemescu” – “Muzica Nr.2/1990
 44. Valentina Sandu Dediu: “Prezenţa unei mari absenţe” – “Tineretul liber” 3/II/1990
 45. Costin Cazaban: “Elitism et massification” – “Le monde”, Paris 10/IV/1990
 46. Catherine Buchet: “La symphonie d’un monde nouveau” – “La nouvelle republique de centre-Ouest”, Bourges 11/VI/1990
 47. Costin Cazaban: “Roumanie 1990” în “Le Monde de la Musique” No.133, mai 1990
 48. Costin Cazaban: “La Roumanie expose son avant-garde” – “Le Monde”, Paris 10/VI/1991
 49. Harry Halbreich: “Roumanie, terre du neuvieme ciel” pag.7,13,55,57,82,83,86,95 Editions Axis Mundi -1992
 50. Oltea Şerban Pârâu: “Spectacol pentru o clipa” – “Meridian” 1/X/1992
 51. Anatol Vieru: ”Cuvinte despre sunete” – “Conceptualism”, pag.138 - Editura Cartea Românească, Bucureşti-1994
 52. Despina Petecel: “Avec Octavian Nemescu, sur l’archetype dans la creation contemporaine”, rev. “Muzica”,No.2/1994, Bucuresti
 53. Virgil Ierunca: “Dimpotrivă” – pag. 27-29 – “Humanitas” 1994
 54. Fred Popovici: “Tradition und Erneuerung” – “MusikTexte” 57/58 1995
 55. Octavian Lazăr Cosma: “Refuzul premiilor pe anul 1988” pag.503 în“Universul muzicii româneşti. Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania” ,– Ed. Muzicala 1995
 56. Marie-Claire Mussat: “Trajectoires de la musique au XX-e siecle” –cap.VII 37 pag. 117 “Qu’est-ce que la musique spectrale?” si cap.X 47 pag.145 “Les compositeurs des ex-pays de l’Ést ont-ils participé au bouillonement de la création?” ed. Collection  Klicksieck-Etudes ISBN 2-252-02982 – Paris, 1995
 57. Ileana Ursu: “Orizontul sacrului în muzica românească” – “Muzica” 1/1996
 58. Loredana Baltazar: “Destinul operei deschise în contextul muzical românesc” – “Muzica” 1/1996
 59. Irinel Anghel: “Muzika rumune” pag. 29-31, 119, 210-224, 228, 234. PAS ’45 ed.asmus Tirana 1996
 60. Irinel Anghel: “O posibilă teorie a creaţiei arhetipale” – “Muzica” Nr.4-5/1996
 61. Cristina Sârbu: “Non-simfonia V-a de Octavian Nemescu” – “Viaţa medicală” 28/VI/1996
 62. Irinel Anghel: “Pregnanţe valorice” – “Azi” 26/VI/1996
 63. Liviu Danceanu: “Eseuri implosive. Viziune transculturala” – “Actualitatea muzicala” 8/1996
 64. Irinel Anghel: “Orientări, direcţii, curente ale muzicii româneşti din a doua jumătate a secolului XX” pag.4, 10, 12, 13, 30, 31, 32, 35, 44, 45, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 66, 68, 69,, 73, 82-92, 100-102, 127-129. Editura muzicală Bucureşti 1997
 65. Dan Dediu: “The Romanian Musical Experiment between 1960-1996” pag.504,507,508,509, 518,519,520 în “EXPERIMENT in Romanian Art since 1960”, Soros Center for Contemporary Art Bucuresti 1997
 66. Liviu Dănceanu: “Eseuri implozive” pag. 31, 37, 67, 123, 126. Editura Muzicală  Bucureşti 1998
 67. Corneliu Dan Georgescu: “Striving for a New Expressiveness – New Tendencies in Contemporary Romanian Music” pag. 44-45. New World Music Magazine Number 9 September 1999 P.O.BOX 102461 D.50464 Koln
 68. Doru Popovici: “Octavian Nemescu – Portret” – “Actualitatea muzicală” 2/1999
 69. Ecaterina Ardelean (Luminita Vartolomei): “Între explozie şi implozie” – “Actualitatea muzicala” 1/XI/1999
 70. Loredana Baltazar: “ În opoziţie faţă de fuga de Dumnezeu” – “Actualitatea muzicală” 15/II/2000
 71. Mihai Mitrea Celarianu: “Octavian Nemescu” – “Actualitatea muzicală” 15/IV/2000
 72. Fred Popovici: “Partage du Minuit. Variaţiuni la Cvartetul de coarde de Octav Nemescu” pag.4-12 rev Muzica 2/2000 Bucuresti
 73. Horia Surianu: “Romanian Spectral Music or Another_Expression Freed” pag. 23, “Spectral Music-History and Techniques” în “Contemporary Music Review an international journal”, Editors: Peter Nelson and Nigel Osborne, Issue Editor: Joshua Finelberg 2000 vol 19, part.2 p.v.c 2000 OPA
 74. Susanna Niedermayr/Christian Scheib: “European Meridians” new music teritories reports from changing countries. “Proud Children of Bold Parents”, “Romanian’s Music at the Beginning of the 21-st Century” pag.57 ORF 1 line_in: line_out
 75. Sorin Lerescu: “Teatru instrumental” – “Octavian Nemescu – Implozii sonore” pag.89-92, Editura Fundaţiei Romaniei de Mâine, Bucureşti 2001
 76. Luana Stan: “Interviu cu Octavian Nemescu” – “Muzica” 4/2001
 77. Laura Manolache: “Amurgul Evului Tonal” – “Recuperarea functiilor simbolice în creaţia lui Octavian Nemescu” pag.58, 93, 123, 135, 144. Editura Muzicală Bucureşti 2001
 78. Irinel Anghel: “Flash. Profil” – “Melos” 6/2001
 79. Luminita Vartolomei: “Stop cadru în sonor (II)” – “Octavian Nemescu – o artă dinamică prin excelenţă” pag.253,254 Editura Muzicală Bucureşti 2002
 80. Valentina Sandu Dediu: “Muzica românească între 1944-2000” pag. 68, 69, 90, 91, 92, 131, 195, 196, 209, 248 – Editura Muzicală Bucureţti 2002
 81. Livia Teodorescu-Ciocânea: “Timbre Versus Spectralism” pag.87în “Microtones and Micrtonalities” - Contemporary Music Review Volum 22 parts 1+2, 2003 Editor Peter Nelson/ Issue Editor Christopher Fox
 82. Liviu Dănceanu: ”Experimentul in creatia lui Octavian Nemescu” pag.155-158 şi “Muzici initiatice” pag.197, 198 în “Introducere în epistemologia muzicii” - Editura Muzicală Bucurest 2003
 83. Valentin Petculescu: “Clepsidra spartă” pag. 42, 43, 51, 71, 72, 78, 88, 90, 118, 131. Editura Muzicala Bucuresti 2003
 84. Despina Petecel Theodoru:– “Casa geometriilor! Alexandru Chira, Wanda Mihuleac, Octavian Nemescu” pag. 165-182 în “De la Mimesis la arhetip” Editura Muzicală Bucureşti 2003
 85. MarinGherasim: “A patra dimensiune” pag.265, 270 – “Paralela 45”, 2003
 86. Livia Teodorescu Ciocânea: “Timbrul muzical – Strategii de compozitie” pag 144 – Ed. muzicală 2004
 87. Iolanda Malamen: “Octav Nemescu: Scriu muzică pentru Cel de Sus şi pentru un ideal receptor universal” – “Cuvântul” Nr.8/au. 2004
 88. Dan Dediu: “Radicalizare şi Guerilă” pag 240 în “Experimentul în anii ’70” – Ed. Muzicală 2004
 89. Constantin Secară: “Sacrul în muzica românească compusă după anul 1990” – pag.82-84 “Octavian Nemescu şi ritualizarea arhetipului” – revista “Muzica”Nr.2/2005
 90. Alexandru Matei: “Percuţia între sacru şi profan în muzica secolului XX” pag 42 “Trison-Octavian Nemescu” – Ed. U.N.M.B. 2006;
 91. Doina Rotaru: “Octavian Nemescu” în revista “Contemporary Music” Nr.5/2006
 92. Viorel Cosma: “Muzicieni din România” – Lexicon Vol VII (N-O-Pip) – Editura muzicală 2006
 93. Jean Noel von der Weid: “La Musique du XX-e Siecle” – pag.255 Balkans, 2007
 94. Maia Ciobanu: “Trezirea esenţelor” – “Actualitatea muzicală” 1/2008
 95. Monica Lovinescu: “La apa Vavilonului” pag.532 – Ed. Humanitas 2008
 96. George Balint: “Meditaţie la un opus de Octavian Nemescu” – “Actualitatea muzicala” 8/2009
 97. Marin Gherasim: “Geometria magmei – Jurnal de Pictor” pag.58, 64 Ed. “Paralela 45”/2012
 98. Sorin Petrescu: “Ce se aude şi ce nu se aude” pag.16-18, 33, 43, 94, 103, 126, 165-66 Ed. “Brumar”/2014
 99. Octavian Lazăr Cosma: “Universitatea Naţională de muzică din Bucureşti la 140 de ani” vol III pag 263, 295, 328, 357, 461; vol IV pag. 416, 418, 428, 603 Ed. U.N.M.B./2014
 100. Thomas Beimel: “Suche nach dem Einklang mit dem Universum – Octavian Nemescu komponiert ein geistliches Exerzitium fur die Gegenwart” pag.55-58 “Musik Texte 141- Zeitshrift fur neue Musik”/2014

Coverage in foreign media about Octavian Nemescu

Download the articles archive(~2.4MB)

Awards

7 annual prizes of the Society of the Romanian Composers and Musicologists: 1980, 1982, 1987, 1990, 1993, 1997, 2010, 2013

The Romanian Academy Prize (1980)

The "Aaron Copland" International prize for composition (U.S.A. - 1970)

Officer 1st class of the National "Cultural Merits" Order, 2004

2 Prizes from Group for experimental music of Bourges (France) - 1980, 1982

Prize of the International Confederation of Electro-acoustic Music (C.I.M.E.) - 1985

The honorary medal "Tristan Tzara" (for special contributions to the emancipations of the avant-garde in the arts) -1996